Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/fs1/1/jukkagus/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/fs1/1/jukkagus/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/fs1/1/jukkagus/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Viimeisimmät tiedotteet

Sosialidemokraatit vaativat ammatillisen koulutuksen vahventamista muutosturvassa PDF Tulosta Sähköposti
Tiedote - Tiedote

5.3.2008
Jukka Gustafsson (sd):

Lakialoite 12/2008 muutosturvalainsäädännön kehittämiseksi ja yhteistoimintalain täsmentämiseksi ja parantamiseksi siten, että koulutustavoitteita edistämään voidaan valita osaamisvaltuutettu

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän lakialoitteessa painotetaan työntekijän oikeuksia muuttuvassa työelämässä. Muutosturvalainsäädännössä on kehittämistarpeita mm. määräaikaisten työntekijöiden oikeuksissa päästä muutosturvan piiriin ja irtisanotun oikeudessa kouluttautua muutosturvan avulla. Lisäksi on nähty välttämättömänä vahvistaa työntekijän osaamista jo työsuhteen voimassaolon aikana, painotti Gustafsson lakialoitteen lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa 5.3.2008.

Viime vuonna muutosturvakoulutukseen osallistui 7200 henkilöä. Tuttu ja turvallinen työpaikka saattaa hyvin nopeastikin kadota ja omaa koulutusta vastaavaa työtä ei helposti löydy. Työelämän muutoksissa pitää muistaa ihmisten turvallisuus.

- Toteutuessaan laki toisi lisää turvallisuutta työelämään ja se myös mahdollistaa työelämään ammatillista liikkuvuutta, uskoo Gustafsson. Gustafssonin mukaan "on luotava työntekijöille silta tulevaisuuteen, mikä antaa turvallisuuden tunteen ja mahdollisuuden olla mukana työelämässä, vaikka totuttu oma työ loppuu".

Määräaikaisten asemaa tulee parantaa

Muutosturvan saantiehdot ovat määräaikaisten työntekijöiden kohdalla nykyisellään liian tiukat ajatellen työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua työelämässä.

Lakialoitteessa esitetään toteutettavaksi muutosturvaa koskevissa selvityksissä epäkohtina nähtyjä ja myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan esittämiä muutoksia. Määräaikaisten pääsy muutosturvan piiriin helpottuisi lainuudistuksen myötä merkittävästi.

Lakialoitteen mukaan henkilön olisi jatkossa oikeutettu työllistymisohjelmaan ja -lisään esimerkiksi silloin, kun hän on ollut keskeytyksettä tai lyhytaikaisin keskeytyksin määräaikaisessa työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään 12 kuukautta. Nykylain mukaan vaaditaan vähintään 36 kuukauden työssäoloa samalla työnantajalla viimeisten 42 kuukauden aikana.

Kouluttautuminen muutosturvalla joustavammaksi: työllistymisohjelmalisän maksuaika nostettava 500 päivään

Nykyinen muutosturvalainsäädäntö oikeuttaa työllistymisohjelmalisään eli korotettuun työttömyysturvaan vain työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta. Sosialidemokraatit esittävät lainmuutosta, jonka mukaan myös työntekijä, joka osallistuu omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen, on oikeutettu työllistymisohjelmalisään.

Useille työpaikkansa menettäneille voi koko ammatinvaihto olla tarpeellinen. Erityisen tärkeää koulutuksen saaminen on vähäisen koulutustaustan omaaville. Lakialoitteessa esitetäänkin työllistymisohjelmalisän maksuaikaa lisättäväksi nykyisestä 185 päivästä niin, että sitä voisi saada sen mukaan kuin työllistymisohjelmassa on sovittu. Enimmillään työllistämislisää voisi kuitenkin saada ansiosidonnaisen päivärahan enimmäismääräajan eli 500 päivää.

- Suurin osa ilman tutkintoa olevista aikuisista suorittaa ammattitutkinnon ns. näyttötutkintona, jonka keskimääräinen suorittamisaika on 1,5 vuotta. Tämäkin tukee maksuajan pidentämistä, perusteli Gustafsson esitystä.

Osaamista työelämässä on päivitettävä

Sosialidemokraattien esittämät muutokset yhteistoimintalakiin parantaisivat huolenpitoa osaamisesta. Työntekijöiden ja työnantajien on yhdessä huolehdittava työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tämä on parasta turvaa työelämän rakennemuutoksissa.

Voimassa olevassa YT-laissa on yrityksissä laadittava vuosittain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet, joiden toteutumista on myös seurattava yhteistoiminnassa. Voimassa olevan YT-lain mukaan suunnitelmassa on kiinnitettävä huomiota ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin.

Sosialidemokraattien mielestä yhteistoimintalakia tulee täsmentää. Henkilöstösuunnitelmia laadittaessa on otettava paremmin huomioon ikääntyneiden ohella vähäisellä koulutuksella työelämässä olevat työntekijät, kuten työntekijät, joilla ei ole ammatillista peruskoulutusta.

Koulutustavoitteita edistämään on valittava osaamisvaltuutettu

Työntekijöiden osaamisen turvaamiseksi YT-lakia tulee parantaa myös siten, että koulutustavoitteita edistämään ja varautumaan muutoksiin mm. työvoiman osaamisessa voidaan valita osaamisvaltuutettu, joka hoitaisi henkilöstön edustajana koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Työntekijöillä tulee olla oikeus valita osaamisvaltuutettu yritykseen, jonka työntekijöiden vähimmäismäärä on 150 henkilöä. Jo nykyisin osaamisvaltuutettuja ovat tietyssä mielessä esimerkiksi näyttötutkintoja vastaanottavat henkilöt.

- Haluamme, että yhä useampi voisi saada kunnon tutkinnon ja osaamisen, jota tämän päivän työelämä tarvitsee, sanoi lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, ryhmän varapuheenjohtaja Jukka Gustafsson.